Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
Kundpaket
App, internetbank och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Händelser i livet
Bli privatkund

Indexfonder och indexnära fonder

 • Lägre pris - oftast lägre avgift än aktivt förvaltade fonder.
 • Balanserad utveckling - aldrig bland de sämsta fonderna inom en kategori.
 • Fokus på mänskliga rättigheter och miljö – väljer bort olämpliga bolag.
Kvinna sitter hemma på sitt kontor, jobbar på sin laptop och äter sallad

Vad är skillnaden mellan en indexfond och indexnära fond?

Indexfond

En indexfond är en värdepappersfond som följer ett underliggande index. Förvaltarna strävar efter att fondens samlade innehav ska avvika så lite som möjligt mot jämförelseindex. Detta brukar kallas passiv förvaltning.

Indexnära fond

En indexnära fond har, i likhet med indexfonder, ett underliggande index som fonden ska följa. Dock så avviker fondinnehaven mer ifrån index än för vanliga indexfonder då en indexnära fond exkluderar bolag utifrån hållbarhetskrav som fondbolaget har bestämt. 

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Vem passar passivt förvaltade fonder?

Indexfonder - även kallades passivt förvaltade fonder - och indexnära fonder passar dig som:

 • vet vilken marknad du vill placera på
 • inte vill vara så aktiv i ditt sparande
 • sparar på lång sikt
 • vill få ett prisvärt sparande med låga förvaltningsavgifter
 • vill spara hållbart.

Att välja bort är att välja – spara hållbart med indexnära fonder

Swedbank Robur har två olika sorters indexnära fonder:

Av hållbarhetsskäl väljer alla Swedbank Roburs fonder bort bolag med koppling till vissa produkter. De investerar inte heller i företag med höga hållbarhetsrisker, bristande bolagsstyrning eller som anses vara skadliga för samhället eller miljön. Access-fonderna går ett steg längre och väljer bort ännu fler bolag.

Accessfonder (swedbank-aktiellt.se)

Alla Swedbank Roburs fonder väljer bort:

 • klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, samt kärnvapen
 • tobak och cannabis
 • pornografiskt material
 • fossila bränslen (kol, olja och gas)*

* om det inte finns tydliga omställningsmål och de ingår i Swedbank Roburs gröna lista.

Swedbank Roburs Accessfonder väljer även bort:

 • vapen och krigsmateriel
 • alkohol
 • kommersiell spelverksamhet
 • investeringar i bolag som bryter mot internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö.

För mer info om kriterier och definitioner se Strategi för att välja bort

Access Edgefonder – fokus på förnybar energi och energieffektivitet

I Swedbank Roburs Access Edge-fonder investeras 10 procent av fonden i bolag som genom sin verksamhet bidrar till en omställning till förnybar energi och en ökad energieffektivitet. Genom att premiera bolag med låga utsläpp av växthusgaser så ska detta bidra till att uppfylla FN:s klimatmål. Fonderna är förvaltade enligt Parisavtalet.

För- och nackdelar med indexfonder och indexnära fonder

Fördelar

Det finns flera fördelar med att investera i indexrelaterade fonder. Avgifterna är oftast lägre för indexfonder än för aktivt förvaltade fonder och de kommer inte att utvecklas bland de sämsta fonderna inom  kategori. Det är dessutom större fokus på mänskliga rättigheter och miljö i och med att fonderna väljer bort olämpliga bolag·   

Nackdelar

Nackdelen med indexfonder och indexnära fonder är att man bara kommer att få en avkastning som är i linje med den marknaden som fonden investerar i och det indexets utveckling. I aktivt förvaltade fonder är syftet att fonden över tid ska prestera bättre än sitt jämförelseindex.

Mer information