Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
Kundpaket
App, internetbank och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Händelser i livet
Bli privatkund

Aktivt förvaltade fonder

  • Förvaltaren har som mål att hitta de bästa aktierna för att uppnå högre avkastning än jämförelseindex.
  • Analys sker av olika bolags eller värdepappers framtida möjligheter och utveckling.
  • Tar hänsyn till värdering av konjunktur och olika marknader.
Leende kvinna med lockigt hår och grönrandig tröja på en utomhusfest

Vad är en aktivt förvaltad fond?

I aktivt förvaltade fonder tar förvaltarna aktiva beslut om att köpa, sälja eller behålla ett värdepapper beroende på en mängd olika faktorer som de analyserar och värderar. Aktivt förvaltade fonder försöker överträffa avkastningen för det jämförelseindex som passiva fonder, även kallade indexfonder, väljer att endast följa.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Aktivt förvaltade fonder

Vem passar de?

Passar dig som är beredd att betala lite mer för att du tror att en aktiv förvaltning kan ge en bättre utveckling än en passiv. Du är även beredd att utvärdera dina fonder regelbundet, för att se om de slagit jämförelseindex och så vidare.

Fördelar

I aktivt förvaltade fonder strävar förvaltaren efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar. Målet är alltså en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. 

Att tänka på

Förvaltningsavgiften för en aktivt förvaltad fond är oftast högre än för en passivt förvaltad då den kräver fler resurser. Aktiv förvaltning är ingen garanti för att fonden kommer att överträffa fondens jämförelseindex eller generera högre avkastning än motsvarande indexfond.

Mer information