Meny
Kontor och öppettider
Samhällsengagemang
Hållbarhet
Utbildningar och projekt
Sponsring
Finansiell information

Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Två glada kvinnor framför ett gult hus bär på en flyttkartong och en tavla

Så bidrar vi till en hållbar utveckling

Ramnasjön i Borås

Vi har alla ett ansvar att ta hand om våra gemensamma resurser. Detta innefattar såväl miljömässiga som sociala aspekter. Som lokal sparbank vill vi göra det möjligt för Sjuhärad att agera hållbart. Därför vill vi vara en del i din resa mot en mer hållbar tillvaro, oavsett om det handlar om företagande, boende eller sparande. Genom att engagera oss i samhället runt oss stärker vi tillsammans vår och kommande generationers framtid. 

Hållbarhet i siffror

1,5

Banken har som mål att bedriva verksamheten i enlighet med Parisavtalet och inte bidra till en global uppvärmning över 1,5 grader. Detta gäller både egen verksamhet och de verksamheter vi finansierar.

2.682

Under 2023 träffade vi barn och unga i samtliga våra kommuner för att prata vardagsekonomi och sparande. Totalt träffade vi 2.682 barn och unga i grundskola och på gymnasiet.

 

100%

Alla fondbolag på vår fondlista har skrivit under UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar).

19%

Energiförbrukning från köpt el och fjärrvärme sjönk med 19 procent 2023 jämfört med året innan. 100 procent av den el banken själva nyttjar är märkt Bra Miljöval.

Så kan du spara 

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Så kan du låna grönt

Bolån och fastighetslån

För dig som ska köpa en bostadsrätt eller villa som är byggd för att vara mer energieffektiv och mer hållbar. För företag som ska investera i energi- och resurseffektiva fastigheter.

Hållbarhetslån

Ta hjälp av ett Hållbarhetslån för att investera i lösningar som kan minska energiförbrukningen på bostaden och sänka dina kostnader. 

Billån

Intresserad av elbil eller en bil med ett mer begränsat utsläpp? Då kan Grönt billån vara något för dig.

Fordon för företag

Leasa med grön billeasing

Vill du skaffa elfordon eller hybridbil? Vår gröna billeasing gäller för bilar med låga koldioxidutsläpp. Leasa mer miljövänligt.

AutoPlan vagnpark

AutoPlan är för er med minst 10 bilar i er vagnpark. Få hjälp med förarsupport, trading, försäljning av bilar och administration.

Hållbarhetsarbetet - tillsammans gör vi skillnad!

Swedbank Robur

Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi arbetar för att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för ett hållbart sparande och hållbara investeringar. Swedbank Robur strävar efter att skapa långsiktig avkastning för kunderna och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.

Swedbank Försäkring

Swedbank Försäkring erbjuder pensions-, kapital- och  person/riskförsäkringar till privatpersoner och företag. Vi arbetar för en hållbar utveckling av samhälle och miljö för att höja graden av hållbarhet både utifrån kunderbjudande och bolagets interna arbete.