Borås Sparbank grundades år 1831. Stiftelsen bildades i samband med att banken år 1995 ombildades till bankaktiebolag - Sparbanken Borås AB.
 
Stiftelsens främsta uppgifter är att främja sparsamhet genom att bevara och utveckla sparbanks- och föreningsbanksrörelsernas idéer och värderingar och att stärka bankens konkurrenskraft på marknaden. Varje år utdelas bidrag till forskning/utbildning, näringsliv samt kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad.
 
Stiftelsens lokala arbete tillsammans med Sparbanken Sjuhärad är en viktig del i samhällsutvecklingen.