För att kunna läsa rapporten behöver du Acrobat Reader, som du kostnadsfritt kan ladda ned här på sidan.

Bankens kreditbetyg

Kreditbetyget är viktigt för bankens upplåning på kapitalmarknaden, t.ex. genom utgivning av räntebärande värdepapper. Ett högre kreditbetyg innebär över tiden lägre upplåningskostnader, vilket i sin tur skapar möjligheter för banken att delta i nya affärer, t.ex. genom att erbjuda finansiering till konkurrenskraftiga villkor.

Läs Standard & Poor's analys