Meny
Kontor och öppettider
Samhällsengagemang
Hållbarhet
Utbildningar och projekt
Sponsring
Finansiell information

Kreditbetyg

Sparbanken Sjuhärad

Kreditbetyget för Sparbanken Sjuhärad är satt av Standard & Poor´s.

Bankens kreditbetyg

Kreditbetyget är viktigt för bankens upplåning på kapitalmarknaden, till exempel genom utgivning av räntebärande värdepapper. Ett högre kreditbetyg innebär över tiden lägre upplåningskostnader, vilket i sin tur skapar möjligheter för banken att delta i nya affärer, till exempel genom att erbjuda finansiering till konkurrenskraftiga villkor.

Läs Standard & Poor's analys