För att kunna läsa rapporten behöver du Acrobat Reader, som du kostnadsfritt kan ladda ned här på sidan.

Bankens kapitaltäckning

Av reglerna framgår bl.a. hur mycket kapital, benämnt kapitalbas, som krävs i förhållande till de risker banken är utsatt för i sin verksamhet. Regler återfinns i Capital Requirement Regulation (CRR) och Capital Requirement Directive (CRD 4), det senare med efterföljande svensk lag.

Enligt reglerna ska kapitalbasen minst motsvara kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker i det som benämns pelare I. Därutöver ska kapitalbasen täcka de tillkommande riskerna som institutet bedömer sig ha enligt pelare II. Slutligen ska kapitalbasen även täcka nationella buffertkrav, vilka i vissa delar kan variera över tid.

Bankens kapitaltäckningssituation i sammandrag