Banken har t.ex. löpande sedan 2011 emitterat obligationer på den svenska kapitalmarknaden via ett MTN-program. Därigenom har banken tillförsäkrat sig om upplåning med lång löptid.

Banken har också ett certifikatsprogram som kan används för mer kortfristig upplåning när sådant behov uppkommer.