Hoppa till textinnehållet

Medium Term Note Program

Sparbanken Sjuhärad

Genom programmet har banken tillgång till den institutionella kapitalmarknaden och därmed möjligheter till långfristig finansiering. Programmet syftar till att bibehålla bankens stabila ställning och goda likviditet.

För att kunna läsa dokumentationen behöver du Acrobat Reader, som du kostnadsfritt kan ladda ned här på sidan.

Bankens MTN-program

Programmet har en ram på 7 miljarder kronor.

Här lämnas information om Sparbanken Sjuhärad AB:s program för Medium Term Notes (MTN). Varje prospekt ska läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.

Prospekt MTN-program

ISIN Emissionsdag
Förfallodag
Slutliga villkor
SE0011088889
2018-06-21
2023-06-21
Lån nr 133
SE0010599399
2018-11-14 2022-02-14
Lån nr 134
SE0011869619 2019-02-07 2024-02-19 Lån nr 136
SE0012193654 2019-04-03 2022-04-04 Lån nr 138
SE0013101854 2020-07-03 2023-01-03 Lån nr 139
SE0013359825 2020-09-01 2023-09-01 Lån nr 140
SE0013359833 2020-09-01 2025-09-01 Lån nr 141
SE0013360070 2021-02-12 2026-02-12 Lån nr 142
SE0013360203 2021-05-07 2024-08-07 Lån nr 143

Arkiv

Här hittar du arkiverade prospekts och villkor.

Arkiv MTN-program