För att kunna läsa dokumentationen behöver du Acrobat Reader, som du kostnadsfritt kan ladda ned här på sidan.

Bankens MTN-program

Programmet har en ram på 7 miljarder kronor.

Här lämnas information om Sparbanken Sjuhärad AB:s program för Medium Term Notes (MTN). Varje prospekt ska läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.