Hoppa till textinnehållet

Medium Term Note Program

Sparbanken Sjuhärad

Genom programmet har banken tillgång till den institutionella kapitalmarknaden och därmed möjligheter till långfristig finansiering. Programmet syftar till att bibehålla bankens stabila ställning och goda likviditet.

För att kunna läsa dokumentationen behöver du Acrobat Reader, som du kostnadsfritt kan ladda ned här på sidan.

Bankens MTN-program

Programmet har en ram på 5 miljarder kronor.

Här lämnas information om Sparbanken Sjuhärad AB:s program för Medium Term Notes (MTN). Varje prospekt ska läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.

Prospekt MTN-program

ISIN Emissionsdag
Förfallodag
Slutliga villkor
SE0005962198
2014-05-19
2019-08-19
Lån nr 124
SE0006453122
2014-11-19
2019-11-19
Lån nr 126
SE0006537718
2014-12-12
2020-12-14 Lån nr 127
SE0009921174
2017-05-12
2020-05-12 Lån nr 130
SE0009921182
2017-05-12
2020-05-12
Lån nr 131
SE0011088871
2018-06-21
2021-06-21
Lån nr 132
SE0011088889
2018-06-21
2023-06-21
Lån nr 133
SE0010599399
2018-11-14 2022-02-14
Lån nr 134
SE0010599480 2019-01-22 2021-07-22 Lån nr 135
SE0011869619 2019-02-07 2024-02-19 Lån nr 136
SE0012193647 2019-04-03 2022-04-04 Lån nr 137
SE0012193654 2019-04-03 2022-04-04 Lån nr 138

Arkiv

Här hittar du arkiverade prospekts och villkor.

Arkiv MTN-program

Acrobat Reader

För att kunna öppna pdf:er behöver du Acrobat Reader. Här finns länken om du saknar programmet.