Meny
Kontor och öppettider
Samhällsengagemang
Hållbarhet
Utbildningar och projekt
Sponsring
Finansiell information

Medium Term Note Program

Sparbanken Sjuhärad

Genom programmet har banken tillgång till den institutionella kapitalmarknaden och därmed möjligheter till långfristig finansiering. Programmet syftar till att bibehålla bankens stabila ställning och goda likviditet.

Bankens MTN-program

Programmet har en ram på 7 miljarder kronor.

Här lämnas information om Sparbanken Sjuhärad AB:s program för Medium Term Notes (MTN). Varje prospekt ska läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.

ISIN Emissionsdag
Förfallodag
Slutliga villkor
SE0011088889
2018-06-21
2023-06-21
Lån nr 133
SE0011869619 2019-02-07 2024-02-19 Lån nr 136
SE0013359825 2020-09-01 2023-09-01 Lån nr 140
SE0013359833 2020-09-01 2025-09-01 Lån nr 141
SE0013360070 2021-02-12 2026-02-12 Lån nr 142
SE0013360203 2021-05-07 2024-08-07 Lån nr 143
SE0013360799 2022-06-09 2025-06-09 Lån nr 144
SE0013105152 2022-09-28 2025-03-28 Lån nr 145
SE0013360815 2022-11-15 2024-11-15 Lån nr 146
SE0013360823 2022-11-23 2026-11-23 Lån nr 147
SE0013105475 2023-05-19 2027-05-19 Lån nr 148G
SE0013105483 2023-05-19 2028-05-19 Lån nr 149G