Hoppa till textinnehållet

Vad gör en finansiell produkt hållbar?

Bolag och finansiella aktörer ska framöver rapportera om - och i vilken utsträckning - deras verksamhet och produkter är hållbara. Detta kommer att öka transparensen och göra det lättare för dig att jämföra olika finansiella produkter. Du kan med ditt sparande bidra till en hållbar tillväxt som inte sker på bekostnad av miljö och människor. 

3 sätt som finansiella produkter kan vara hållbara på

Enligt EU:s nya regler kan du uttrycka dina hållbarhetspreferenser, det vill säga dina krav på hållbarhet, på flera olika sätt:

 1. Miljömässigt hållbara enligt taxonomin

  EU:s taxonomiförordning, taxonomin, definierar när en verksamhet är miljömässigt hållbar. En fond kan innehålla investeringar som är miljömässigt hållbara och som bidrar till satta miljömål enligt taxonomin. När du får råd från oss kan du specificera till hur stor del du vill att fonden består av sådana miljömässigt hållbara investeringar. 

  Läs mer om taxonomin

  Taxonomin

 2. Hållbara enligt SFDR

  SFDR, eller på svenska förordningen om hållbara investeringar, definierar vad som är en hållbar investering från ett miljömässigt eller socialt perspektiv. En fond kan innehålla investeringar som är hållbara enligt SFDR och bidrar till ett miljömässigt eller socialt mål. I rådgivningen kan du ange hur stor del av fonden som du vill ska bestå av sådana hållbara investeringar.

  Läs mer om SFDR

  SFDR - EU:s Disclosureförordning 

 3. Undvika negativa konsekvenser

  En investering kan också vara hållbar genom att undvika negativa effekter för miljön eller på social hållbarhet. Det innebär till exempel att fonden inte ska orsaka skada på ett miljömål eller ett socialt mål. Om du väljer en investering som tar hänsyn till negativa konsekvenser så vet du att fonden inte investerar i det område, eller de områden, som du värnar om.

  Det handlar alltså om att din investering inte ska ge negativa effekter inom de områden du valt. Investeringen behöver för den skull inte vara med och bidra till något hållbarhetmål. 

  Fonder som undviker negativa konsekvenser

Mer information