Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
Kundpaket
App, internetbank och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Händelser i livet
Bli privatkund

Diskretionär förvaltning

Det viktigaste för oss är att du ska känna dig trygg med att överlämna förvaltningen av ditt kapital, oavsett var du befinner dig i livet. I vårt arbete ingår att försöka parera de svaga perioder som ibland uppstår på finansmarknaderna. Samtidigt strävar vi efter att prestera högsta möjliga avkastning utifrån de riskmandat du gett oss. 

Diskretionär förvaltning gruppbild

Du överlåter till oss att förvalta ditt privata eller ditt företags kapital, och då handlar allt om förtroende. Det är vår ledstjärna i varje relation, i varje tjänst vi erbjuder och i varje beslut vi tar.

Vi finns alltid tillgängliga när du behöver oss. Vi är transparenta med priserna på alla våra tjänster. Vi håller dig uppdaterad om utvecklingen i din portfölj. Vi ställer höga krav på hållbarhet i vår förvaltning.  

Så fungerar diskretionär portföljförvaltning

Vi tar ansvaret för din portfölj

Diskretionär förvaltning innebär att du, i samråd med din rådgivare och utifrån dina förutsättningar, överlåter de löpande investeringsbesluten till bankens förvaltare. Du bestämmer risken och vi tar portföljansvaret.

Du bestämmer inriktningen

Innan förvaltningen påbörjas går du och din rådgivare igenom förutsättningar och kommer fram till hur din förvaltning ska skötas. Portföljen anpassas utifrån din avkastningskrav, riskprofil och placeringshorisont.

Erbjudandet

 • Rätt portfölj

  Det är viktigt för oss att anpassa portföljen till dina önskemål. I det personliga mötet lägger vi stor vikt vid att förstå och uppfylla dom.

 • Balanserat risktagande

  Framgångsrik kapitalförvaltning är ett resultat av fokuserat arbete under lång tid. Ditt mål kan uppnås genom en god riskspridning anpassat efter marknadsutvecklingen.

 • Månadsrapporter

  Vi mailar en portföljrapport med förvaltningens utveckling tillsammans med vårt marknadsbrev där vi övergripande beskriver det aktuella marknadsläget.

 • Individuell uppföljning

  Du träffar din rådgivare med lämpligt intervall för uppföljning av förvaltningen. Ni ser löpande över om dina förutsättningar och önskemål är intakta eller ändrade.

 • Digital uppföljning

  Vi kommunicerar löpande digitalt där förvaltarna diskuterar aktuella ämnen och teman på marknaden som bedöms påverka förvaltningen.

 • Egen uppföljning

  Du har alltid möjlighet till löpande insyn kring hur din förvaltning utvecklas via Internetbanken och Sparbanksappen.

 • Hållbarhet

  Vi gör löpande hållbarhetsanalys av förvaltningen med hjälp av Swedbank och externa analysverktyg. På så sätt säkerställer vi att förvaltningen uppfyller gällande regelverk.

Portföljer

Diskretionär förvaltning - mer information