Hoppa till textinnehållet

Kapitalförvaltning

  • Tillgång till vår samlade kompetens inom värdepappersområdet 
  • Analyser av olika marknader, branscher och bolag
  • Skräddarsydda investeringslösningar och långsiktig investeringsstrategi

Kapitalförvaltning är för dig som har ett större kapital att förvalta. Du bestämmer själv hur delaktig du vill vara. Hos oss kan du välja mellan ett flertal trygga och enkla typer av kapitalförvaltning. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för just dig!

Vilken kapitalförvaltning passar dig bäst?

Rådgivande förvaltning

Få de bästa placeringsförslagen utifrån dina avkastningsförväntningar och syn på risk. Passar dig som vill ha en egen förvaltare och vara delaktig i förvaltningen, men har begränsat med tid.

Diskretionär förvaltning

Vid Diskretionär förvaltning överlåter du dina placerings- och investeringsbeslut åt våra förvaltare. Passar dig som vill lägga tiden på annat genom en effektiv och enkel förvaltning.

Aktiv handel med personlig mäklare

Få en egen licensierad mäklare som ger dig råd baserade på dina risk- och avkastningsförväntningar. Passar dig som har intresse av aktier och andra värdepapper.

Rådgivande Covered Call förvaltning

Placeringsförslag på en Covered Call-förvaltning utifrån din aktieportfölj, dina avkastningsförväntningar och syn på risk. Passar dig som vill vara delaktig i förvaltningen och har en långsiktig aktieportfölj.

Investering i Selectionfonder

Selection består av tre olika värdepappersfonder som innehåller tillgångsslag med olika egenskaper. Passar dig som vill överlåta förvaltningen av hela eller delar av ditt kapital till oss.

Rådgivande fondförvaltning

Få de bästa placeringsförslagen på fonder utifrån dina avkastningsförväntningar och syn på risk. Passar dig som vill ha en egen förvaltare och vara delaktig i fondförvaltningen, men har begränsat med tid.

Vårt erbjudande

Vi hjälper dig med såväl din långsiktiga ekonomi som de dagliga affärerna. Du blir även del av ett unikt nätverk av privatpersoner, företagare och entreprenörer. Läs  mer om våra tjänster, hållbara investeringar och vårt samhällsengagemang i vår Private Banking-broschyr!

Möte på arkitektbyrå

Information om Private Banking