Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
Kundpaket
App, internetbank och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Händelser i livet
Bli privatkund

Information om investerarskyddet

Värdepapper på ISK omfattas av det statliga investerar­skyddet.

Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250.000 kronor. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen.

Kontanta medel på ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1.050.000 kronor. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, med högst 5.000.000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag som banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Om värdepapperstjänst ISK

Investeringssparkonto (ISK)

I ett ISK kan du enkelt samla ditt sparande i fonder, aktier och andra värdepapper. Tillgångarna beskattas med en schablonskatt