Och vi fortsätter att prata pengar i klassrummen!

Som steg två i projektet kommer vi efter föreställningen följa upp samtalen kring Spara & Slösa och fortsätta prata pengar i klassrummen. Delen i klassrummet handlar mycket om att barnen ska få en känsla för pengars värde.

Frågor?

Kontakta Ingrid Aronsson eller Anna Stenström.