Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
Kundpaket
App, internetbank och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Händelser i livet
Bli privatkund

PB Play

Här hittar du både aktuella och äldre rapporter från Sparbanken Sjuhärad Private Banking.

PB Play

Riksbanken och svenska kronan

Anders Libell och Johan Evertsson diskuterar Riksbanken och svenska kronan samt rapportsäsongen och sektorrotation.

Inför kommande räntebeslut

Johan Evertsson och Anders Libell diskuterar aktiemarknaden samt Riksbankens och FEDs skilda förutsättningar inför kommande räntebeslut.

Makroläget och det som påverkar de finansiella marknaderna

Johan Evertsson och Anders Libell diskuterar makroläget och det som alltjämt påverkar de finansiella marknaderna: inflationen, centralbankerna, optimismen och kommande rapportperiod.

Marknaden

Johan Evertsson och Anders Libell diskuterar det allmänna marknadsklimatet.

Global ekonomi och regionala skillnader

Johan Evertsson och Anders Libell diskuterar den globala ekonomin och regionala skillnader mellan USA, Europa och Kina.

De kommenterar även förväntningarna på centralbankernas räntesänkningar och den pågående rapportsäsongen.

Årets första PB Play

Johan Evertsson och Anders Libell gör en kort sammanfattning av året som varit och diskuterar förutsättningarna för det nya året.

Sammanfattning av 2023

Johan Evertsson och Anders Libell sammanfattar året med fokus på förvaltningen och utvecklingen av de diskretionära tjänsterna. De blickar också in i nästa år och diskuterar vad som kommer vara på agendan.

Inflation, räntor och konjunktur

Johan Evertsson och Anders Libell diskuterar sina favoritämnen: inflation, räntor och konjunktur. Dessutom sammanfattar de rapportsäsongen och blickar även in i nästa år.

Dämpat humör på finansmarknaderna

Johan Evertsson och Anders Libell diskuterar vad som dämpat humöret på finansmarknaderna den senaste tiden och hur förutsättningarna ser ut för resten av året.

Anders berättar också om hur den diskretionära förvaltningen är positionerad och sina tankar i rådande turbulens.

Diskussion kring makroläget

Anders Libell och Johan Evertsson diskuterar makroläget och det som alltjämt påverkar de finansiella marknaderna: inflationen, centralbankerna, räntorna och BNP-utvecklingen.

Sommarsummering!

Johan Evertsson och Anders Libell summerar vad som hänt under sommaren och berättar vad som påverkat börshumöret.

Temperaturen i den svenska och globala ekonomin

Anders Libell och Johan Evertsson diskuterar temperaturen i den svenska och globala ekonomin. Hur är klimatet för hushåll och företag? Vad gör centralbankerna och hur påverkar det räntor och aktier?

Rapportsäsong

Anders Libell och Johan Evertsson analyserar rapportsäsongen, vilka branscher som har utvecklats bättre och sämre, främst i Sverige och USA. Ett återkommande tema är räntan och inflationen. Avslutningsvis diskuteras vad som är på agendan under resten av månaden.

Summering av mars månad

Vad har gått starkt och svagt under mars, bankkrisens inverkan samt rörelserna i oljepriset. Och hur ser framtiden ut?

Skapa avkastning

Johan Evertsson och Anders Libell diskuterar utmaningarna kring den fortsatt höga inflationen och hur man kan skapa avkastning i denna miljö.

Nulägesanalys

Johan Evertsson pratar med bankens kapitalförvaltare Anders Libell om centralbankernas räntebesked, den starka inledningen på året samt risker och möjligheter.

Året som gått

Anders Libell och Johan Evertsson på Sparbanken Sjuhärads Private Banking pratar om året som gått.