Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
Kundpaket
App, internetbank och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Händelser i livet
Bli privatkund

Risker med Strukturerade produkter

För att få möjlighet till avkastning så behöver man i regel ta någon form av risk. Som investerare måste du alltid väga den potentiella vinsten mot risken för förlust.

 

Vilka är riskerna med en placering i SPAX Nu och Bevis Nu?

Sammanfattning Risker

Med SPAX Nu tar du en förhållandevis låg risk. Den risk du tar är i förväg begränsad och överblickbar i och med att Swedbank åtagit sig att på återbetalningsdagen utbetala minst nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften.

Bevis Nu finns i olika risknivåer beroende på konstruktionen. Du hittar risknivån och detaljerad information om respektive SPAX Nu och Bevis Nu i placeringens Produktblad, Faktablad, Prospekt och Slutliga villkor.