Bästa utförande av order

Riktlinjerna som du hittar i rutan "Sparbankerna" nedan är utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du handlar med finansiella instrument. Banken kommer att uppdatera dessa riktlinjer minst en gång per år eller då förändringar sker.

Kvalitén på utförandet av transaktioner, RTS27

2020

2019

2018

Bankens analys av orderutförandet, RTS28

För 2022

För 2021

För 2020

För 2019

För 2018