Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
Kundpaket
App, internetbank och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Händelser i livet
Bli privatkund

Aktuella räntor på konton – privatkunder

Räntan som anges för våra konton visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Fasträntekonto

Pris

Aktuell ränta

Räntan beror på bindningstid – aktuella räntor Fasträntekonto

Bindningstid

3 mån - 5 år 

Vid uttag i förtid tillkommer en avgift.

Minsta insättning

5 000 kronor 

 

e-sparkonto

Pris

Räntan är för närvarande 2,40% (2023-10-10).

Fria uttag genom överföring mellan konto.

Sjuhäradskonto

Pris

Räntan är för närvarande: 

Belopp upp till 100.000 kronor 2,15% (2023-10-10).

Belopp från 100.000 kr  - från första kronan 2,65% (2023-10-10).
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Privatkonto

Pris

Fria uttag.

Ränta för närvarande: 0,25% (2023-10-10).
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor.
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor.
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

För barn och ungdomar 0-20 år.

Fria uttag.
Ränta för närvarande: 0,25% (2023-10-10).
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr.
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr.
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

 

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Fast avgift för Investeringssparkonto: 0 kr

Ränta: 1,25% (2023-10-10)

Insättning: Ingen lägsta insättning

Uttag: Fria uttag från bankkonto

Skatt: Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Det ger en schablonintäkt som beskattas som inkomst av kapital med 30 procent.

Avgifter: Vid fondhandel betalar du fondbolagens avgifter och vid aktiehandel betalar du courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du eventuellt en depåavgift. För att få information om priser och avgifter om våra värdepapperstjänster och fonder klicka här.
Övriga priser och avgifter, se produktinformation för respektive tjänst eller produkt.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparkonton för skogsägare

Pris

Räntan på Skogskonto är för närvarande 3,15% (2023-10-10).
Räntan på Skogsskadekonto är för närvarande 3,15% (2023-10-10).
Räntan på Skogslikvidkonto är för närvarande 2,90% (2023-10-10).

Mer om räntor