Denna prislista gäller från och med den 1 januari 2022. Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.