Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
Kundpaket
App, internetbank och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Händelser i livet
Bli privatkund

Uttagsregler tjänstepension BTP

Kollektivavtalet BTP omfattar anställda inom bank och finans. Avtalet är uppdelat i två avdelningar: BTP1 och BTP2 (BTPK). Enligt BTP avtalet har du möjlighet att ändra utbetalningstiden enligt dessa villkor:

Uttagsregler BTP1

För alla anställda som är födda 1979 eller senare

  • Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder.
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder. Då krävs pensioneringssyfte*.
  • Valbar del: utbetalningen för den valbara delen kan antingen vara tidsbegränsad på 5-20 år (som kortast 3 år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder) eller så länge du lever.
  • Trygg del: betalas alltid ut så länge du lever.
  • Pensionen kan betalas ut helt eller delvis, så kallat partiellt uttag (max tre delar)**. Varje deluttag måste uppfylla tidsbegränsningar enligt punkten tre ovan.

Uttagsregler BTP2 (BTPK)

För alla anställda som är födda 1978 eller tidigare

  • Gör du inget val betalas pensionen ut under fem år och vid 65 års ålder.
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder. Då krävs pensioneringssyfte*.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 6 månader till 30 år eller så länge du lever.

* Utbetalning av pension förutsätter att den anställde avgår ur tjänst i sin helhet eller efter arbetsgivarens godkännande partiellt.

**Utbetalning kan inte göras med större andel av försäkringen än som motsvarar den reducerade arbetstiden.