Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
Kundpaket
App, internetbank och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Händelser i livet
Bli privatkund

Nu kan vi redovisa Sparbankseffekten!

5,7 miljoner till föreningslivet – en vinst både för folkhälsan och miljön.

Hållbarhet

I slutet av förra året berättade vi om vår nya satsning Sparbankseffekten. Den gick i korta drag ut på att föreningar kunde få 250.000 kronor för energieffektivisering av sin anläggning. En vinst både för föreningens plånbok och för miljön. Vi fick massor av ansökningar, betydligt fler än vad vi hade räknat med. Därför bestämde vi oss för att skjuta till extra pengar. Från 5 miljoner som var tanken till drygt 5,7 miljoner.

De 31 projekt som nu kan genomföras innebär en årlig energibesparing och produktion av totalt 382.000 kilowattimmar. Det motsvarar ungefär det årliga energibehovet för 20 villor och betyder att 34 ton mindre koldioxid släpps ut. Besparingen i kronor för föreningarna per år är 534.000 - pengar som nu kan användas till annat! Som att utveckla verksamheten och satsa ännu mer på att barn och unga ska få en meningsfull fritid.

Vi är glada och stolta över att kunna hjälpa till med satsningar som denna, där goda idéer kan förverkligas i vår bygd. Det är innebörden av att vara mer än en bank. Stort tack till vår ägarstiftelse som gör detta möjligt. Tack också till kommunernas energirådgivare som hjälp oss att granska ansökningarna. Tillsammans utvecklar vi Sjuhärad!