Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
Kundpaket
App, internetbank och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Händelser i livet
Bli privatkund

Sparbanker i unikt samarbete för framtidens jordbruk

Hushållningssällskapet

Fem sparbanker och Hushållningssällskapet Sjuhärad gör gemensam sak för framtidens jord- och skogsbruk. Under 2023 lanseras ett lokalt forskningsprojekt med inriktning mot lokal livsmedelsproduktion, kunskapsspridning och hållbar utveckling.

LÄNGHEM: Satsningen är treårig och handlar till stor del om att utveckla de fältförsök som sker i Hushållningssällskapets regi på Rådde gård i Länghem. Målsättningen är att skapa optimala lokala förutsättningar för odling av grovfoder, för att ge bönderna i Sjuhärad bästa möjliga villkor för att lyckas med sin produktion. Fältförsöken med fokus på vall som sker idag på Rådde gård är unika i Sverige och det är av stor vikt att forskningen om framtidens foder kan fortsätta. På så vis säkras livsmedelsproduktionen i Sjuhärad på lång sikt. Fältförsöken fokuserar bland annat på skördestrategier och nya fröblandningar för att öka vallavkastningen och näringskvaliteten i skördarna.

- Frågan kunde inte vara mer aktuell med tanke på det vi ser i vår omvärld. Konflikter och klimatförändringar utgör ett allvarligt hot mot vår livsmedelsförsörjning. Där blir inhemsk och lokal livsmedelsproduktion en avgörande fråga för framtiden. Med det här samarbetet skapar vi unika förutsättningar för Sjuhärad, som vi alla kan ha glädje av framöver, säger Jonas Bodenhem – VD för Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Samarbetet är också unikt av en annan anledning. Aldrig tidigare har fem sparbanker gjort en gemensam satsning. Sparbanken Sjuhärad, Ulricehamns Sparbank, Sparbanken Alingsås, Sparbanken Tranemo och Mjöbäcks Sparbank finansierar projektet tillsammans.

- Den här satsningen är unik. Dels för att det är en helt ny nivå av samarbete, men också för att hållbart jord- och skogsbruk är en mycket viktig fråga för Sjuhärad framöver, säger Fredrik Mann – skog- och lantbruksansvarig på Sparbanken Sjuhärad.

Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapet
Från vänster: Ola Hallin, Försöksledare Hushållningssällskapet, Fredrik Björkman, VD, Tranemo Sparbank, Carolina Skogsberg, VD, Mjöbäcks Sparbank, Fredrik Mann, Skog och lantbruksansvarig, Sparbanken Sjuhärad, Jonas Bodenhem, VD, Hushållningssällskapet, Jens Gustafsson, Skog och lantbruksansvarig, Ulricehamns Sparbank och Markel Sundeen, Skog och lantbruksansvarig, Alingsås Sparbank