Som vi tidigare berättat har vi tillsammans med fyra andra sparbanker i närheten engagerat oss i ett samarbete med Hushållningssällskapet som handlar om framtidens foder. Eller mer konkret – hur lantbrukarna i Sjuhärad kan lyckas med vallodlingen, det som blir foder till mjölk- eller köttdjur på gårdarna häromkring.

Det skapar i sin tur bättre förutsättningar för lantbruket vilket i förlängningen är avgörande för den lokala livsmedelsförsörjningen. Att så rätt, gödsla rätt och skörda rätt ger också mindre påverkan på miljön. Därför ser vi verkligen fram emot resultaten av fältförsöken vi nu finansierar – för en bättre morgondag. Så hur går det då? Just nu växer det fint i fälten, även om det varma och torra vädret är en utmaning. Försöksledare Ola Hallin är positiv hittills, men behovet av regn är stort.

- Vi gör mängder av spännande saker just nu, som vi är nyfikna att se resultatet av. Bland annat testar vi att så ett flerårigt vete som heter kernza, som ska klara torka bättre än vanligt vete. Vi skördar just nu tolv olika sorter av timotej för att se vilken sort som ger störst vallskörd och bäst smältbarhet. Utöver det kontrollerar vi vilka skadeinsekter som är mest aktiva lokalt, vilket är viktig information till lantbrukarna just här i Sjuhärad.

Tack för att vi fick hälsa på säger vi – och snart blir ett nytt besök på Rådde gård! Följ oss på sociala medier för att hänga med i projektets utveckling.