Så här gör du

  1. Ladda ner klagomålsblanketten här.
  2. Fyll i blanketten så utförligt som möjligt.
  3. Spara blanketten på din enhet.
  4. Skriv ut och posta blanketten.
  5. Tänk på att bifoga eventuella andra handlingar som berör ditt ärende.

Post

Sparbanken Sjuhärad AB
Klagomål
Box 1730
501 17 Borås

Glöm inte att bifoga ifylld klagomålsblankett!

Information om hur vi hanterar personuppgifter

Vi använder uppgifterna du fyllt i för att hjälpa dig med ditt ärende. Läs mer här om hur vi hanterar dina personuppgifter.