Inom EU:s handlingsplan för en hållbar ekonomi - Sustainable Finance - finns flera regelverk som påverkar vår rådgivning och hur vi informerar om produkter. Det handlar om taxonomin, SFDR, MiFID2 och IDD. Reglerna ska bidra till att nå ett antal hållbarhetsmål som gör det enklare för dig att ta hållbara beslut.