• Ränta – Priset man betalar för att låna pengar av till exempel en bank. Kan också vara den ersättning man får för att man lånar ut pengar genom till exempel en insättning på bankkonto.
 • Inflation – Då värdet på pengar minskar och den allmänna prisnivån i samhället stiger.
 • Amortering – När man betalar av en del av ett lån för att minska skulden.
 • Effektiv ränta – Den totala kostnaden för ett lån, det vill säga kostnaden för räntan och andra avgifter som hör ihop med lånet.
 • Skuldkvotstak – Det tak för hur mycket en person får låna i förhållande till inkomsten.
 • Skuldsättningsgrad – Skulder i förhållande till tillgångar, till exempel ett bolån i förhållande till värdet på bostaden.
 • Betalningsanmärkning – Kreditupplysningsföretag kan utfärda en betalningsanmärkning till personer som inte har skött sina betalningar. En anmärkning kan göra det svårt att bland annat ta nya lån, få en lägenhet eller teckna ett mobilabonnemang.
 • Inkasso – Ett hot om åtgärd för att driva in en skuld. Om skulden inte betalas trots att ett inkassokrav har skickats kan ärendet lämnas vidare till Kronofogden.
 • Påminnelseavgift – En avgift som man behöver betala om en räkning betalas för sent.
 • Kredit – En typ av lån. När man köper något på kredit så innebär det att man betalar vid ett senare tillfälle.
 • Saldo – Den summa du har på kontot, inklusive eventuella belopp som fortfarande är reserverade och som fortfarande inte har dragits eller satts in på kontot.
 • Tillgängligt belopp – Den summa du har på kontot, exklusive eventuella belopp som fortfarande är reserverade och som fortfarande inte har dragits eller satts in på kontot. Alltså den summa som du kan använda.
 • Kreditupplysning – En bedömning av en persons förmåga att betala. Tas i samband med ansökan om lån för att se om personen som söker lån har råd att betala för lånet.