Vi har en lång tradition av att sprida kunskap om pengar och sparande. Genom egna initiativ och samarbeten utbildar vi barn och unga i privatekonomi, bidrar till att minska digitalt utanförskap och arbetar för att minska trösklarna på arbetsmarknaden.

Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad verkar vi för en positiv samhällsutveckling som gör Sjuhärad till en attraktiv plats att leva på. Det gör vi bland annat genom olika samarbetsprojekt.