Lantbruk har generellt sett en hög energiförbrukning. Det krävs energi för att producera mjölk, kött och ägg eller för att sköta en hästgård och dra runt tunga fordon.

Vanligt är förstås att köpa el och diesel, men precis som resten av samhället behöver lantbruket fundera på hur man kan få till en fossilfri och mer effektiv energiförsörjning.

”Rent generellt gäller att vi måste bli mer hållbara, vi måste gå ner i energiförbrukning. Det gäller hela samhället, även skog och lantbruk”, säger Ulf Möller, ansvarig för skog- och lantbruksområdet på Swedbank.

Ulf Möller listar några hållbara investeringar som en gård kan göra för att få en mer effektiv energihantering:

  • Installera värmeväxlare för återvinning av varmvatten (exempelvis diskning av maskiner på en mjölkgård där man använder mycket vatten)
  • Använda eldrivna maskiner istället för fossildrivna
  • Byta till fossilfri uppvärmning
  • Använda ledbelysning som drar mindre ström än vanliga lampor
  • Installera solceller 
  • Investera i vindkraft

Ulf Möller menar att det dröjer innan vi kan se eltraktorer inom lantbruket, den batterikapaciteten finns inte idag, men att lantbrukare med lite nytänkande kan förändra en hel del.

”Förr kanske man obekymrat lät en maskin stå och gå, idag finns en annan medvetenhet. Och en mer effektiv energianvändning har ett privatekonomiskt perspektiv också – energi kostar pengar”, säger Ulf Möller.

Han berättar om en lantbrukare med mjölkproduktion som bestämde sig för att gå över till förnyelsebar diesel, som kostar mer än vanlig diesel. Efter ett år, när han frågade lantbrukaren hur hans dieselkostnader blivit, blev svaret att de hade gått ner, för när dieseln blev dyrare så hade de börjat tänka om, och sänkte istället sina kostnader.

”Det går att tänka om. Är det nödvändigt att alltid ha med den stora lastmaskinen som drar mycket bränsle? Behöver jag göra den här bearbetningen av marken? Se över din energiförbrukning, det finns pengar att spara”, säger Ulf Möller.