Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Företagsjuridik
Internetbank, app och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Din verksamhet
Bli företagskund

Företagsjuridik – ekonomi, juridik och avtal

Företagsjuridik är viktigt för företaget. Med juridiskt korrekta avtal blir företagandet tryggare. Ni kan skriva skräddarsydda avtal online, få tillgång till en jurist via telefon/video eller boka rådgivning på ett kontor.

Företagsjuridik - ekonomi, juridik och avtal

Företagsjuridik är viktigt för företaget. Med juridiskt korrekta avtal blir företagande tryggare. Ni kan både skriva skräddarsydda avtal online och få tillgång till en jurist via telefon/video.

Lexly

  • Gör en behovsanalys för att se vilka avtal ert företag behöver
  • Skriv företagsavtal själva online eller tillsammans med en jurist – via telefon eller video
  • Prova Lexly Business Bas 6 månader kostnadsfritt – Förvaring, påminnelser och signering av dokument på ett och samma ställe  
  • 20 % rabatt på avtal online eller tillsammans med en jurist
Two colleagues looking and pointing at a computer

Rätt avtal för olika situationer där ni kan behöva juridisk hjälp

Kompanjonsavtal – starta och driva företag med andra

Om du har företag ihop med andra kan ni skriva ett kompanjonsavtal som reglerar vad som händer med ert företag om det händer någon av delägarna något, till exempel vid skilsmässa eller dödsfall.

Aktieägaravtal – starta aktiebolag med andra

Redan när du startar aktiebolag är det bra att komma överens om viktiga frågor som förr eller senare uppstår. I ett aktieägaravtal kan ni bland annat bestämma hur vinst ska fördelas, hur styrelse ska tillsättas och vad som ska gälla när någon vill sälja sin del av bolaget.

Anställningsavtal – trygghet och chans att skydda företagshemligheter

Det finns flera olika anställningsformer och det är viktigt att hålla sig inom gällande regler och lagar. När du anställer nyckelpersoner i mindre företag är det av stor vikt att anställningsavtalet blir korrekt utformat och att eventuella sekretessavtal upprättas.

Vd-avtal – klargör vd:ns roll

Vd-rollen omfattas normalt inte av vare sig LAS eller kollektivavtal och det är därför upp till parterna att avtala om villkoren. Klargör vd:ns skyldigheter gentemot bolagets styrelse och andra eventuella åtaganden i ett skriftligt vd-avtal.

Konsultavtal – ta in konsult

För företag som använder konsulter är det viktigt för både er och konsulten att skriva konsultavtal som reglerar upppdragets omfattning, ersättning och deadlines.

Samarbetsavtal – få smidiga samarbeten

Ett samarbetsavtal bestämmer förhållandet mellan två eller flera separata partners. Du har nytta av ett samarbetsavtal när du köper eller säljer tjänster och vill reglera ett samarbete på kort eller lång sikt.