Hoppa till textinnehållet

Ränteriskhantering - minska ränteriskerna

Three business people in discussion.

Med ränteriskhantering kan ni skydda företaget mot ökade kostnader för företagets krediter eller sänkta intäkter från placeringar vid en förändring på räntemarknaden. Vi hjälper er identifiera och hantera era ränterisker - även när lånet finns i en annan bank.

Hur vill ni hantera era ränterisker?

Räntesäkring

Om ni tror att räntan ska stiga och vill skydda er så kan ni räntesäkra era lån. Detta görs genom att räntan binds till dagens räntenivåer även om lånet inte ska betalas ut eller omsättas förrän om ett år eller tidigare.

Ränteswap och swaption

Ett sätt att hantera sin ränterisk är att matcha räntebindningen med derivat. Om ni vill matcha räntebindningen för tillgångar och skulder kan ni välja mellan swaption och ränteswap. 

Räntetak och räntegolv

Räntetak och räntegolv är ett optionsavtal direkt mellan dig och banken. Med dessa kan du förhindra att räntan på ett lån blir för hög eller att en placering ger för låg avkastning. 

Boka rådgivning

Vill du få hjälp att hantera företagets ränterisker? Kontakta ditt bankkontor så förmedlar de kontakten till någon av våra specialister för en diskussion kring olika alternativ, priser med mera. Tillsammans hittar vi den lösning som passar er bäst.

Business woman in office.

Förtidsomsättning och förtidslösen

Förtidsomsättning

Om ni har ett gammalt lån i Swedbank Hypotek som är bundet ännu en tid med högre ränta än den som råder på marknaden idag, kan det löna sig att förtidsomsätta lånet. När lånet förtidsomsätts uppstår en extra kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning. Trots denna extra kostnad kan det löna sig att genomföra det. Ränteskillnadsersättningen betalas vid omsättningstillfället.

Förtidslösen

Låntagaren kan med långivarens medgivande återbetala ett bundet lån mot ränteskillnadsersättning (RSE) enligt det som angivits i de allmänna villkoren. Vid förtidsinlösen kan även löptidsskillnadsersättning (LSE) utgå. LSE avser den kostnad banken har åtagit sig för att säkerställa finansiering av den aktuella krediten fram till slutförfallodag.