Hoppa till huvudinnehåll

Vad är hållbara investeringar?

Kids feeding the cows

För oss är hållbara investeringar sådana som bidrar till en hållbar utveckling miljömässigt, socialt och ekonomiskt. En miljömässigt hållbar utveckling ska enligt oss stämma överens med Parisavtalets klimatmål och även främja andra miljömål, till exempel biologisk mångfald och levande ekosystem.

Så här kan du göra skillnad för nästa generation:

Fossilfri och effektiv energiförsörjning

 • Värmeväxlare – för återvinning av varmvatten

 • Elektrifiering av fossildrivna maskiner

 • Fossilfri uppvärmning – till exempel i form av halmpanna

 • LED-belysning – drar mindre ström än ”vanliga” lampor och lysrör

 • Solceller

 • Vindkraft

Fler åtgärder som gynnar framtiden

 • Grön skogsbruksplan

  Grön skogsbruksplan innebär bland annat att skogsägaren förbinder sig att avsätta en del av sin produktiva skogsmark för naturvård.

 • Markkartering

  Kartläggning över odlingsjordens innehåll av kväve, fosfor och kalium, för rätt mängd gödning på rätt ställe.

 • Precisionsodling med tillhörande digitala lösningar

  Effektiviserar odlingen efter genomförd markkartering.

 • Anlägga våtmarker och fosforfällor

  Minskar näringsläckage till sjö och hav.

 • Strukturkalkning

  Kalkning för förbättring av odlingsjordens egenskaper.

 • Vattenåtervinning

  Kan till exempel vara när diskvattnet från mjölkanläggningar sparas och återanvänds vid tvättning.

Kontakta oss

Vi som är skogs- och lantbruksansvariga på Sparbanken Sjuhärad har specialkunskaper inom skog- och lantbruksekonomi. Kunskaper som bygger på erfarenhet från många kundmöten, men också utifrån egna bakgrunder.