Fördelar med schablonbeskattat sparande

  • Du slipper deklarera varje enskild affär eftersom vinster inte beskattas och förluster inte får dras av.
  • Vill du vara aktiv och följa bankens råd löpande blir det enkelt att slippa deklarera många affärer.

Risk, avkastning och placeringshorisont. Det är aspekterna du ska väga in när du väljer inriktning på ditt fondsparande.

Hur hög risk är du villig att ta i ditt fondsparande? Vilken avkastning förväntar du dig? Och hur länge har du tänkt fondspara? Det är frågor som du bör besvara innan du gör ditt fondval.

Ett fondsparande med låg risk, till exempel en räntefond, ger generellt sett en lägre avkastning. Ett sparande i en fond med högre risk, exempelvis en aktiefond, ökar chansen till en högre avkastning, men det ökar också risken för att ditt sparade kapital ska minska i värde.

Hur länge du har tänkt fondspara har också betydelse för valet av fond. Sparar du på längre sikt är aktiefonder ofta att föredra då börsen hinner svänga flera gånger under en längre tidsperiod och din chans till en högre avkastning ökar. Ska du däremot fondspara på kortare sikt är ett sparande med lägre risk, såsom räntefonder, att föredra. I ett schablonbeskattat sparande kan det pga avkastningsskatten vara ogynnsamt med räntefonder om räntorna är låga. Läs mer om beskattningen nedan.

Så beskattas sparandet

Beskattningen av investeringssparkonto och kapitalförsäkring sker genom att man som sparare påförs en schablonintäkt i inkomstslaget kapital. 

Schablonintäkten beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet (i stället för 0,75 procentenheter som tidigare). Skatt betalas alltså bara på den schabloninkomst som kapitalet antas ha genererat. Kapitalunderlaget beräknas genom avläsningar av dina insättningar och värde under året. För 2018 beskattas sparandet för en schabloninkomst om 1,49 procent av kapitalets värde.

Skatten på kapitalinkomster är fortsatt 30 procent, vilket innebär att din skatt på kapitalunderlaget blir 0,447 procent av kapitalunderlaget (30 procent av 1,49 procent = 0,447 procent). Det innebär att sparformen blir skattemässigt gynnsam om avkastningen överstiger 1,49%.