Hoppa till huvudinnehåll

Länka till sparbankensjuharad.se

Sparbanken Sjuhärad

Länka gärna till sparbankensjuharad.se, men följ våra riktlinjer. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till sparbankensjuharad.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till sparbankensjuharad.se

  • När du länkar till sparbankensjuharad.se vill vi gärna att bankens namn ingår i länknamnet, t.ex. "Sparbanken Sjuhärad", "Till Sparbanken Sjuhärads webbplats", "Läs mer om Sparbanken Sjuhärads bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att banken inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Sparbanken Sjuhärad.

Hantering av vår logotyp

Sparbanken Sjuhärad är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den.
  • Banken har två utföranden av logotypen - enradig och tvåradig. Vilken logotyp som ska användas beror på ytan som finns att tillgå.

Vår gemensamma logotyp för Swedbank och Sparbankerna

I första hand ska alltid rätt logotyp användas. När det inte är möjligt kan vår gemensamma logotyp, ”Symbolen” utan ”Since 1820”, användas.

Gemensamma logotypen för Swedbank och Sparbankerna
Illustration på rekommenderat utrymme runt logotypen

När du ska hänvisa till Swedbank och Sparbankerna i text, skrivs ”Sparbankerna” med versalt ”S”.

Placera aldrig text i närheten av symbolen så att det kan uppfattas som en del av logotypen.

Behov att placera flera logotyper tillsammans?

Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra, ska storleken vara så att den upplevs lika stor som övriga, exempelvis för betalnings- eller finansieringsalternativ.

  • Logotypen placeras primärt mot vit bakgrund. Den fria ytan kring logotypen ska motsvara storleken på plattan.
  • Logotypen placeras sekundärt mot svart bakgrund. Fortfarande gäller att den fria ytan kring logotypen ska motsvara storleken på plattan.
  • Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Sparbanken Sjuhärads logotyp vara sådan att den upplevs som lika stor som övriga.

Ladda ner vår logotyp

  Enradslogga positiv och negativ Tvåradslogga positiv och negativ
Nerladdningsbara filer (png och eps) Zipp1 Zipp2

Kontakt

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Sparbanken Sjuhärad före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till .

Byrå och samarbetspartners

Vid produktioner i samarbete med Sparbanken Sjuhärad, efterfråga inloggningsuppgifter till Swedbank Brand Manager.

Brand Manager är ett webb-baserat verktyg som bl.a. innehåller riktlinjer för vår profil och nedladdningsbara designelement.