Hoppa till huvudinnehåll
Aktivt val

Våra Möjligheters Dag

Tillsammans utvecklar vi Sjuhärad

Våra Möjligheters Dag är en dag med workshop och föreläsning inom ämnen som mångfald, inkludering och tillhörighet.

Syftet med Våra Möjligheters Dag är att erbjuda alla gymnasieelever i årskurs ett inom bankens verksamhetsområde en dag med värdegrund som förtecken. Vi vill skapa förutsättningar för ungdomarna att bli goda medmänniskor som visar hänsyn och respekterar varandra.

Premiär!

Tisdagen den 11 oktober genomförde vi för första gången Våra Möjligheters Dag. Totalt fick 2.500 förstaårsgymnasieelever i bankens verksamhetsområde delta i det nya upplägget. Dagen innehöll en workshop som leddes av skolans pedagoger (framtagen av ledartränaren Urban Björn) samt föreläsningen "Använd din makt" med Nadim Ghazale. Som en fortsättning kan nu elever och medarbetare ansöka om stipendium.

Våra Möjligheters Dag

Bakgrund

I nästan tio år har stiftelsen och banken tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad haft samarbetet Mina Möjligheters Dag. Syfte har varit ”att erbjuda alla gymnasieelever i årskurs ett inom bankens verksamhetsområde en dag med värdegrund som förtecken. Vi vill skapa förutsättningar för ungdomarna att bli goda medmänniskor som visar hänsyn och respekterar varandra.” Sedan 2020 har vi, tillsammans med lärare i skolan, sett över och utvecklat projektet för att möta den samhällsutveckling som sker.

Varför gör vi detta?

Genom Våra Möjligheters Dag kan vi tillsammans vara en samhällsaktör som erbjuder lärarna verktyg för att bemöta och utveckla eleverna gällande de utmaningarna som finns i samhället. Vi skapar även förutsättningar för att ungdomar idag får en positiv värdegrund som skapar ansvarsfulla samhällsmedborgare och möjlighet för god utveckling i Sjuhärad.

Frågor?

Vi erbjuder alla gymnasieskolor inom bankens verksamhetsområde att delta. Har ni inte fått information eller vill ha ytterligare information, tveka inte att höra av er till oss.

En utbildningsinsats finansierad av vår ägarstiftelse

Sparbanken Sjuhärads samhällsengagemang började redan år 1831 och vi har en lång tradition av att sprida kunskap om sparande. Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad verkar banken för en positiv samhällsutveckling genom bland annat olika samarbetsprojekt. Vilket vi gör för att utveckla och göra Sjuhärad till en attraktiv plats att leva på.