Hoppa till textinnehållet
Aktivt val

Våra Möjligheters Dag

Tillsammans utvecklar vi Sjuhärad

Våra Möjligheters Dag, en dag med workshop och föreläsning inom ämnen som mångfald, inkludering och tillhörighet.

Syftet med Våra Möjligheters Dag är att erbjuda alla gymnasieelever i årskurs ett inom bankens verksamhetsområde en dag med värdegrund som förtecken. Vi vill skapa förutsättningar för ungdomarna att bli goda medmänniskor som visar hänsyn och respekterar varandra.

11 oktober 2022

Vi erbjuder en föreläsning med fokus värdegrund samt en interaktiv workshop där lärarna leder eleverna i teman som inkludering, mångfald och tillhörighet. Våra Möjligheters Dag kommer att fokusera på gruppen och vad de har för gemensamt ansvar gällande värdegrund. Programmet är framtaget i enlighet med GY11.

Mer än en bank - Möjlighetskartan

Elevstipendier

Efter att eleverna har deltagit vid Våra Möjligheters Dag kommer alla att få möjligheten att gruppvis ansöka om stipendier. Utgångspunkten är ett moraliskt dilemma som bygger på det arbete eleverna gjorde den 11 oktober.

Högskola

Lärarstipendier

Varje dag engagerar sig skolans personal på olika sätt kring värdegrundsfrågor. Det ska vara ett naturligt inslag i vardagen. Sedan många år har de lärare som utmärkt sig med sitt värdegrundsarbete haft möjlighet att ansöka om stipendium. Dessa delas ut i samband med elevstipendierna.

Högskola

Bakgrund

I nästan tio år har stiftelsen och banken tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad haft samarbetet Mina Möjligheters Dag. Syfte har varit ”att erbjuda alla gymnasieelever i årskurs ett inom bankens verksamhetsområde en dag med värdegrund som förtecken. Vi vill skapa förutsättningar för ungdomarna att bli goda medmänniskor som visar hänsyn och respekterar varandra.” Sedan 2020 har vi, tillsammans med lärare i skolan, sett över och utvecklat projektet för att möta den samhällsutveckling som sker.

Varför gör vi detta?

Genom Våra Möjligheters Dag kan vi tillsammans vara en samhällsaktör som erbjuder lärarna verktyg för att bemöta och utveckla eleverna gällande de utmaningarna som finns i samhället. Vi skapar även förutsättningar för att ungdomar idag får en positiv värdegrund som skapar ansvarsfulla samhällsmedborgare och möjlighet för god utveckling i Sjuhärad.

Frågor?

Vi erbjuder alla gymnasieskolor inom bankens verksamhetsområde att delta. Har ni inte fått information eller vill ha ytterligare information, tveka inte att höra av er till oss.

En utbildningsinsats finansierad av vår ägarstiftelse

Sparbanken Sjuhärads samhällsengagemang började redan år 1831 och vi har en lång tradition av att sprida kunskap om sparande. Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad verkar banken för en positiv samhällsutveckling genom bland annat olika samarbetsprojekt. Vilket vi gör för att utveckla och göra Sjuhärad till en attraktiv plats att leva på.