Bakgrund

I nästan tio år har stiftelsen och banken tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad haft samarbetet Mina Möjligheters Dag. Syfte har varit ”att erbjuda alla gymnasieelever i årskurs ett inom bankens verksamhetsområde en dag med värdegrund som förtecken. Vi vill skapa förutsättningar för ungdomarna att bli goda medmänniskor som visar hänsyn och respekterar varandra.” Sedan 2020 har vi, tillsammans med lärare i skolan, sett över och utvecklat projektet för att möta den samhällsutveckling som sker.

Varför gör vi detta?

Genom Våra Möjligheters Dag kan vi tillsammans vara en samhällsaktör som erbjuder lärarna verktyg för att bemöta och utveckla eleverna gällande de utmaningarna som finns i samhället. Vi skapar även förutsättningar för att ungdomar idag får en positiv värdegrund som skapar ansvarsfulla samhällsmedborgare och möjlighet för god utveckling i Sjuhärad.