Kortfattat kan regleringarna beskrivas på följande sätt: