Vision

Banken som möjliggör ett konkurrenskraftigt och välmående Sjuhärad i en föränderlig omvärld.

Mission

Skapa en hållbar och lönsam affär genom kompetens och personligt engagemang för kundens bästa.

Kärnvärden

  • Närhet
  • Engagemang
  • Värdeskapande