Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Företagsjuridik
Internetbank, app och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Din verksamhet
Bli företagskund

Ny standard för betalningar i Sverige

Cash Management: Anette och Silje

I ett samarbete mellan de sex största nordiska bankerna, där Swedbank och Sparbankerna är med, planerar vi för att modernisera, standardisera och förbättra den svenska infrastrukturen för betalningar.

Det betyder att vissa tjänster och produkter kommer att fungera annorlunda jämfört med hur dessa fungerar idag. Förändringarna kommer att ske stegvis och kommer beröra alla företag på något sätt. Silje Fossum och Anette Ryrlén arbetar dagligen med betalningsfrågor för företag på bankens kontor i Borås.

En ny betalningsplattsform, vad betyder det?

- Det här innebär att infrastrukturen för betalningar måste moderniseras. Därför arbetar vi med att anpassa våra system och tjänster för en säker övergång till den nya strukturen, säger Silje.

Vad kommer att förändras?

- Det kommer att ske flera förändringar framöver. En av två viktiga förändringar att hålla reda på är att det i Sverige införs både en ny standard och ett nytt filformat vid betalningar via fil. Det betyder att vi går ifrån Bankgirots filformat LB, KI och BgMax till det nya filformatet XML enligt den globala standarden ISO20022, säger Anette och fortsätter:

- Den andra viktiga förändringen att hålla reda på är att all filkommunikation ska gå via banken framöver istället för via Bankgirot som den gör idag.

Så vad händer nu?

- Vi väntar på nya direktiv från våra bankgemensamma forum för att bland annat få besked om en ny tidplan och för nedstängningen av Bankgirots tjänster. Samtidigt fortsätter vi med våra stegvisa lanseringar av både ny infrastruktur och nya tjänster och lösningar och planerar för att påbörja förflyttningen av dig som kund till nya tjänster och erbjudanden så snart de är klara, säger Silje.

När kommer det att ske?

- Vi har valt att inte tvinga över våra kunder till det nya formatet snabbare än absolut nödvändigt. Vi tror att våra kunder kan uppleva att den nya standarden är en stor förändring och den förändringen måste få ta tid, säger Anette och lämnar över frågan till Silje:

- Vi kommer att i god tid meddela en sista dag för när vi inte längre tar emot filer i gammalt format. Just nu vet vi inte riktigt när det kommer att ske, men så snart det finns ett beslut så kommer vi informera om det. Ett tips är dock att redan idag undersöka om det affärssystem man använder är kompatibelt med det nya formatet XML.
 

Cash Management: Silje

-Vi arbetar med att anpassa våra system och tjänster för en säker övergång till den nya strukturen.

Silje Fossum

Cash Management: Anette

- Vi har valt att inte tvinga över våra kunder till det nya formatet snabbare än absolut nödvändigt. Vi tror att våra kunder kan uppleva att den nya standarden är en stor förändring och den förändringen måste få ta tid.

Anette Ryrlén

Jul

December är högsäsong för julmarknader!

Passa på att ta betalt av dina kunder med Swish.

Med tjänsten Swish Företag kan du enkelt ta betalt, men också se inbetalningarna direkt i din mobil. Du skaffar tjänsten genom att besöka oss, ringa oss på 033-16 65 00 eller maila .

Appen är helt kostnadsfri. På swish.nu kan du läsa om alla smarta funktioner som finns med Swish, och även ladda ner gratis marknadsmaterial, som exempelvis skyltar med QR-kod att skanna.