Hoppa till textinnehållet

Stiftelser

 • Administration och utveckling av stiftelsen
 • Hjälp med kapitalförvaltning
 • Expertis inom flera olika stiftelsetyper

 

Som stiftelsekund får du tillgång till några av marknadens mest kompetenta rådgivare och stiftelsespecialister som hjälper dig med dina önskemål. Tillsammans är vi med och bidrar till att långsiktigt finansiera exempelvis vetenskaplig forskning, utbildning, pension, bättre miljö och levnadsvillkor.

Vilka stiftelsetyper kan vi hjälpa dig med?

Allmännyttiga stiftelser

Det finns olika typer av stiftelser för donationer och insamlingar. Vi hjälper dig att bilda och förvalta den som passar dig bäst.

Pension- och vinstandelsstiftelser

Vi kan hjälpa din organisation att bilda pensions- och vinstandelsstiftelser, för att trygga dina pensionslöften och stärka engagemanget hos medarbetarna. 

Vad kan våra stiftelseexperter hjälpa dig med?

Mer information

 • Finansiering av ändamålet
 • Portföljkonstruktion
 • Ekonomisk och finansiell rapportering
 • Destinatärsservice
 • Styrelseservice
 • Kansliservice
 • Permutation, skatt, stiftelsebildning

Kapitalförvaltning av stiftelsens medel

Hur en arbetsgivare finansierar sina pensionsåtagande är beroende på företagets finansiella ställning, resultatutveckling med mera.

 • Likviditets- och flödesplanering
 • Kapitalförvaltning
 • Redovisning, bokslut och rapportering
 • Ansökningshantering, utbetalning, registerhållning
 • Utbildning, styrdokument, mötesplanering
 • Myndighetskontakter, rapportering, deklarationer
 • Stiftelse- och skattejurister

Olika typer av stiftelser

Det finns olika typer av stiftelser för dig som arbetsgivare beroende på ändamål.

Kontakta oss

Vi kontaktar dig

Kontakta oss via telefon eller e-post.

Du hittar uppgifterna här

Vill du hellre att vi kontaktar dig?

Fyll i dina uppgifter här