Med leasing kan ni få positiva effekter på soliditeten, har möjlighet att matcha avskrivningstakten mot värdeutvecklingen och momsen blir avdragsgill.