Meny

Korta beslutsvägar

Korta beslutsvägar gör vardagen enklare

Oscar och Martina berättar att de kan ta många beslut själva eller i samråd med sina närmsta kollegor. När större beslut ska fattas är det aldrig långt till en högre ”beslutsinstans”. Möjligheten att snabbt kunna återkoppla till bankens kunder minskar stressen bland de anställda och ökar den generella kundnöjdheten.

”Vår lokala närvaro och våra goda kundrelationer gör att vi kan ta snabba och bra beslut som gynnar både kunderna, bygden och banken”, konstaterar Martina.

Mer än en bank - Korta beslutsvägar