Meny

Visselblåsning

Vi gör allt vi kan för att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera missförhållanden som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Läs mer om vilka personer som omfattas under ”Vanliga frågor” via länken nedan.

Rapporten ska gälla missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier. Även överträdelser inom en mängd lagar och bestämmelser med EU-rättslig grund såsom offentlig upphandling, produktsäkerhet, miljöskydd etc. omfattas.

Säkerhet och konfidentialitet är av högsta vikt för oss och din rapport kommer vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. Du kan därför känna dig trygg i att dela med dig av din information.