Meny
Mer än en bank - Vårda varandras kunder

Vårda varandras kunder

Vi bryr oss om varandra och varandras kunder

Vi bidrar alla till ökad kundnytta genom våra olika kompetenser och erfarenheter. När kundens bästa är i fokus spelar hierarkier och kundansvar en sekundär roll.

Om våra kundrelationer står och faller med enstaka medarbetare blir vi sårbara. Därför behandlar vi alla kunder som om de vore våra egna. Vi ger och tar större ansvar, vi delar med oss av kunskap till varandra och hjälper alltid till när det behövs. Det är så vi får hållbara relationer till varandra och våra kunder. Detta bidrar även till en stark gemenskap och energi mellan alla oss som arbetar på banken, vilket hjälper oss att leverera vårt allra bästa – varje dag.