Meny

Korta beslutsvägar

Vi skapar mer tid för det vi gör allra bäst

Vi arbetar efter devisen att hantera frågor där de uppstår. Vi litar på varandra, på våra olika kompetenser och förmåga att fatta rätt beslut.

Genom vårt förhållningssätt är vi trygga i att fatta beslut och våga ta egna initiativ. Genom att ha en organisation med få nivåer och hierarkier är alla delaktiga i att påverka vår gemensamma väg framåt. Det ger oss också mer tid att fokusera på det som vi gör allra bäst; att hjälpa våra kunder.

Mer än en bank - Korta beslutsvägar