Meny

Anpassningsbar

Vi anpassar oss efter vår omvärld

Att vara anpassningsbar handlar om att vara flexibel och mångsidig. Har man funnits sedan 1831 är man en mästare på anpassning. Därför kan vi agera fort och anpassa oss till en föränderlig verklighet. Det är något vi ska nyttja.

Vår utgångspunkt är att vi alltid kan bli lite bättre, i allt vi gör. Såväl våra erbjudanden som arbetssätt kan och bör vara under ständig utveckling för att möta den tid vi lever i. Men för att vara anpassningsbara krävs både kunskap och mod. Dels måste vi ha kunskap om vår samtid för att veta vad som får betydelse för oss imorgon, dels måste vi våga utmana oss själva att genomgå förändring. Ibland kan det vara lite klurigt, och ta lite tid, men vi är övertygande om att vår förmåga att ständigt utvecklas gynnar oss i längden.

Mer än en bank - Anpassningsbar