Meny

Michael Lindengren

Född 1956. fil kand, tidigare auktoriserad revisor, egenföretagare, styrelseledamot.

Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

  • Ledamot i Styrelsen
  • Ledamot i Styrelsens kreditutskott
  • Ledamot i Styrelsens risk- och revisionsutskott

Bankspecifik erfarenhet

  • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2018

Ledamotens oberoende

  • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Andra uppdrag

Icke verkställande uppdrag (styrelseuppdrag)

  • Simplicity AB, styrelseledamot
  • Tidaholms Sparbank, styrelseledamot och vice ordförande
  • Acrap AB, styrelseordförande
  • Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, styrelseledamot
Michael Lindengren
Michael Lindengren