Det är i dagsläget svårt att överblicka konsekvenserna av coronavirusets spridning i samhället. Men det står redan klart att vid sidan av hälsoaspekterna kommer många att påverkas ekonomiskt.

Sparbanken Sjuhärad är en stark och trygg bank med en solid kapitalbas och god likviditet. Styrelsen avser att kalla till en extra stämma när omvärlds- och marknadsförhållandena stabiliserats i syfte att då fatta beslut om vinstutdelning.

”Sparbanken Sjuhärad står ekonomiskt mycket stabilt men i rådande situation där coronaviruset påverkar hela samhället gäller det att prioritera rätt. Just nu handlar det om att hjälpa våra kunder genom denna fas. Läget är svårbedömt och vi väljer därför att inför stämman dra tillbaka förslaget om utdelning för en noggrann utvärdering” – säger styrelsens ordförande Paul Frankenius.

Årsstämma i Sparbanken Sjuhärad hålls idag, tisdagen den 24 mars.

För mer information:
Paul Frankenius, styrelseordförande, telefon 033-16 66 65.
Bosse Johansson, VD, telefon 0708-27 66 66.