Styrelsen i Sparbanken Sjuhärad AB har vid sitt ordinarie sammanträde idag beslutat att från den 24 mars 2020 utse Petter Hedihn till ny VD i banken. Petter kommer närmast från rollen som vice VD och chef Företagsmarknad i banken.

Nuvarande VD Bosse Johansson föreslås av bankens valberedning att vid årsstämman den 24 mars 2020 tillträda en ny roll som arbetande styrelseordförande i Sparbanken Sjuhärad.

Hans-Christian Ackermann, idag vice VD och chef Privatmarknad, tillträder som ställföreträdande VD.

Bankens nuvarande styrelseordförande Paul Frankenius lämnar på årsstämman den 24 mars 2020 sin roll efter 16 år i styrelsen varav 15 år som ordförande. Han är av Sparbanksstiftelsen Sjuhärads valberedning föreslagen som ny ledamot i stiftelsens styrelse.

Bosse Johansson kommenterar förändringarna: ”Jag känner Petter som en djupt engagerad och kunnig bankchef med stort förtroende både internt och externt. Jag är övertygad om att Petter på ett förtjänstfullt sätt kommer att leda vår bank in i 2020-talet. Rollen som arbetande styrelseordförande i Sparbanken Sjuhärad innebär samtidigt ett i bankens historia helt nytt uppdrag som jag med full kraft och fokus vill ägna mig åt. Därför väljer jag samtidigt att inte ställa mig till valberedningens förfogande för ett fortsatt uppdrag i Swedbank AB:s styrelse.”

Frågor besvaras av Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66 eller Paul Frankenius, Styrelseordförande, Tel. 070-819 75 30.

Denna information är sådan information som Sparbanken Sjuhärad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari klockan 17.30