Styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB har den 25 februari 2020 avgett årsredovisning för 2019.

Årsredovisningen bifogas och finns även att hämta på www.sparbankensjuharad.se

Frågor besvaras av VD Bosse Johansson, 0708-27 66 66 eller Ekonomi- och Finanschef Jens Magnusson, 0703-05 66 32.

Årsredovisning 2019