- Sedan vi publicerade vår junistrategi har inget avgörande ändrats som ger oss anledning att ompröva vår syn. Vi har visserligen fortsatt att få lite mer konstruktiva besked från Kina, vad gäller återöppning, stimulanser och regleringspolitik, vilket om det fullföljs på sikt kan få stor betydelse för synen på globala risktillgångar. Men de grundläggande förutsättningarna för global ekonomi och för synen på aktier är fortsatt ytterst osäkra. Vi behåller därför en neutral aktievikt, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

I junis uppdatering av Investeringsstrategin skrevs det om saknade pusselbitar. Det handlar främst om små tecken på att inflation och ränteförväntningar kan ha toppat. Enligt Mattias Isakson har vi ännu inte fått dessa bitar på plats:

- Det råder dock inget tvivel om att vi går mot lägre tillväxt, nedjusterade vinstförväntningar och högre centralbanksräntor. Detta gör framtiden ytterst oviss, vilket fått marknaderna att skaka. De senare prissätts utifrån förväntningar, vilka i sin tur i nuläget bygger på mer osäkra antaganden än på länge, enligt Mattias Isakson. Han avslutar att det samtidigt är viktigt att inte glömma bort att marknaderna, i alla fall delvis, redan speglar detta och att fortsatt stora svängningar är att vänta.

Sammanfattning

  • Aktier kvar som neutral, likaså övervikten i USA och undervikten i Europa
  • Räntor förblir neutrala, och även allokeringen inom tillgångsslaget
  • Vår neutrala kreditvikt kvarstår, jämnt fördelat mellan High Yield och Investment Grade

Läs mer om Investeringsstrategin på Aktiellt