Sverige behöver fungerande företag och många nya arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag. Coronakrisen påverkar också företag som i grunden är sunda. Det är centralt att de får stöd.

Företagskunder som är drabbade av den pågående krisen kan fr.o.m. den 8 april ansöka om likviditetslån som omfattas av den statliga lånegarantin. Syftet med lånen är att hjälpa livskraftiga företag att överbrygga den svåra situation de befinner sig i just nu. Den primära målgruppen är små och medelstora företag.

Villkoren för Sparbanken Sjuhärads lån utgår från kriterierna som Riksgälden satt upp.

Tillsammans med de amorteringslättnader banken redan infört är förhoppningen att likviditetslånet, och andra statliga stöd, ska hjälpa många företag att hålla igång sin verksamhet. Banken kommer att stötta dig som kund att fatta kloka och hållbara beslut.  

De statligt garanterade lånen finns enligt Riksgälden tillgängliga fram till och med den 30 juni 2020, men teckningsperioden kan komma att förlängas av Riksgälden, som längst till den 30 september 2020.

Läs mer om likviditetslånet och hur du ansöker