Affärsvolymen ökade under januari till juni med fem procent, till 73 miljarder kronor. Likviditetstäckningsgraden ökade till 441 procent, jämfört med 380 vid årsskiftet. Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 25,0 procent från 22,1 vid årsskiftet. För mer utförlig information se den bifogade kvartalsrapporten.

”Vi ser en ökad aktivitet hos våra kunder och det stärker intrycket av att konjunkturen förbättras efter den märkliga tid vi upplevt under pandemin. Även om det kan vara för tidigt att blåsa faran över när det gäller pandemins effekter så kan jag konstatera att banken fortsätter att visa stabilitet och ett bra resultat. Det innebär att vi tillsammans med Sparbanksstiftelsen kan fortsätta skapa möjligheter i bygden. Det är det som gör oss till mer än en bank” säger Petter Hedihn – VD på Sparbanken Sjuhärad.

Klicka här för att läsa kvartalsrapporten i sin helhet!